Bottenprojektet

Jag läste precis om bottenprojektet som är ett projekt som genomförs i samarbete mellan Sportfiskarna, Stockholms Stad, WWF och Strömma. Det går ut på att samla in Stockholms använda julgranar och sänka ner dem i vattnet vid Riddarfjärden, så fiskarna får en bättre levnadsmiljö. Jag har aldrig hört talas om detta tidigare och jag tycker att det låter superkonstigt men SÅ bra!! Hurra för denna idé om den fungerar(vilket den antagligen gör eftersom att det är andra året de gör detta)! 
Läs mer här nedan:

“Stockholms vatten är kraftigt påverkade av exploatering. Viktiga områden för många fiskarter har försvunnit till följd av muddringar, kajer och båthamnar. Genom att sänka ned buntar av julgranar på botten kan nya lekplatser och uppväxtmiljöer skapas. Nu kan alla Stockholmare hjälpa till med detta.

På tjugondag Knut fredag 13 januari 2017 samlar Sportfiskarna in julgranar till förmån för fiskbestånden i Stockholm. Insamling sker även lördag 14 januari.
VÄLKOMMEN ATT LÄMNA DIN GRAN PÅ NORR MÄLARSTRAND NEDANFÖR KUNGSHOLMSTORG:
13/1 kl. 08:00 – 12:00
14/1 kl. 12:00 – 15:00

Under dessa tider bjuds det också på fika och information om fiskevården i Stockholm. Samtidigt byggs risvasar av julgranarna på plats som sedan sänks ned på Riddarfjärden från en Strömma-båt.
Det är andra året som projektet genomförs. 

BAKGRUND
Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet är idag 40 % av fiskens uppväxtplatser borta och ytterligare 0,5 % av de orörda områdena exploateras varje år. Närmare tätorter är exploateringen ännu högre. Om den här takten fortsätter kommer samtliga orörda uppväxtområden vara borta om 50 år kring Stockholm och Norrtälje (Bergström & Sundblad Kustfiskens uppväxtområden 2013).
Vid Sportfiskarnas provfiske sommaren 2016 visade vattnet runt innerstan på en störd reproduktion av yngel. I Årstaviken fånga- des enbart något enstaka årsyngel av mört, braxen och björkna. Åtgärder behöver vidtas för att bryta den negativa utvecklingen. En enkel och kostnadseffektiv åtgärd för att gynna reproduktio- nen och uppväxten är att tillverka risvasar eller anlägga rev i form av större sten, trädstammar eller artificiella strukturer som fisk kan nyttja under hela livscykeln.”
Det går även att läsa mer på stromma.se

Kategori: Jul

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skicka ett mail när någon svarar på min kommentar